CÔNG NGHIỆP TIN TỨC

Cần chú ý gia công chính xác!

2019-03-25
Trong lĩnh vực gia công, gia công cơ khí là gì? Có rất nhiều thiết bị cơ khí, chẳng hạn như ô tô, máy phay, máy mài, cắt dây, v.v. các bộ phận, để định tuyến tương ứng và thiết bị.

Chất lượng cao đến từ công nghệ tuyệt vời. Một lần nữa, đó là kỹ năng của người vận hành, bao gồm các kỹ năng vận hành của người vận hành các thiết bị khác nhau, bao gồm hiểu biết sâu về thiết bị, hiểu về gia công các chi tiết cơ khí và hiểu biết về vật liệu bộ phận gia công. Những kỹ năng này có thể được bình thường hóa. Công việc được tích lũy từ từ, chìa khóa cho các kỹ năng của người vận hành là thực hành và lý thuyết phải được hiểu.

Gia công đề cập đến quá trình thay đổi kích thước hoặc tính chất của phôi thông qua một thiết bị cơ khí. Theo sự khác biệt trong phương pháp xử lý, nó có thể được chia thành gia công thô và hoàn thiện. Quá trình hoàn thiện phức tạp hơn, và các yêu cầu đối với công cụ máy móc và kỹ thuật viên tương đối cao. Vật liệu đặc biệt là mặt đất chính xác sau khi gia công nóng, và phụ cấp gia công phải được giữ lại. Giữ nhiều hơn hoặc ít hơn sẽ ảnh hưởng đến chất lượng của các bộ phận!