CÔNG NGHIỆP TIN TỨC

Nguyên nhân của màng lỏng khi cấu hình nhôm bị đen ở nhiệt độ phòng là gì? Làm thế nào để đối phó với nó?

2019-05-05
Nguyên nhân:
1 If the degreasing and cleaning are not thorough, the black film formed after blackening will fall off if it is wiped gently;
2 kích hoạt không tốt;
3 thời gian bôi đen quá dài;
Tỷ lệ pha loãng 4 nhỏ, hàm lượng dung dịch cao và hàm lượng nitrit cao;
5 solution acidity is high; &n aluminum alloy building profile insulation profile bsp;
6 copper replacement is fast, insufficient additives;
7 thời gian ngâm dầu là ngắn.

Approach: 
1 Strengthen pre-treatment, pay attention to degreasing and cleaning;
2 Sau khi tẩy dầu mỡ, các bộ phận phải được kích hoạt hoàn toàn, không chỉ để trung hòa dung dịch kiềm còn lại trên bề mặt, mà còn để kích hoạt bề mặt kim loại và tăng cường độ liên kết giữa màng và chất nền;
3 giảm thời gian bôi đen,
4 to strictly dilute the formulation solution according to the formulation requirements;
5 có thể được trung hòa bằng NaOH;
6 add additives;
7 kéo dài thời gian ngâm dầu.