CÔNG NGHIỆP TIN TỨC

What is the reason why the aluminum profile is light and black when it is black at normal temperature? How to deal with it?

2019-05-05

Nguyên nhân:

1 black time short profile oxidation, residue on the parts;
Độ axit 2 dung dịch thấp;
3 Thành phần của dung dịch nằm ngoài tỷ lệ.

Tiếp cận:
1 kiểm soát thời gian bôi đen;
2 supplement concentrate;
3 Bổ sung các thành phần giải pháp điều chỉnh.