Trang thiết bị

(4x) Trung tâm máy CNC trục đứng 3/4, Thương hiệu TAKAM, Mod: TE855, Travel 850x550 mm, Dung sai đạt tới 0,01mm;


(3x) EDM / Máy cắt dây, Dung sai đạt tới 0,01mm; 


(2x) Máy mài, Dung sai đạt tới 0,001mm;


(3x) Máy tiện CNC, Đường kính tối đa 80mm;


(2x) Máy phay thủ công;


(2x) Máy khoan, Thương hiệu Hồ Tây; Phạm vi xử lý: D1 - D20 mm;


(2x) Máy giảm dần, Phạm vi quá trình: M3-M16;


(1x) Máy khắc laser;