Tiện ích dịch vụ

Chúng tôi có chuỗi cung ứng đầy đủ cho quá trình với các nhà cung cấp địa phương được lựa chọn trong khu vực Ninh Ba: 


  • Đúc đầu tư
  • Đúc chết
  • Ép nhựa
  • Đúc cao su
  • Đùn cao su
  • Nhà ga đồng 

Chúng tôi gia công quy trình xử lý nhiệt và xử lý bề mặt như:

  

  • Oxit đen
  • Mạ điện
  • Điện di
  • Sơn tĩnh điện
  • Đánh bóng / đánh bóng gương
  • PVD
  • HDG