Dịch vụ tiện ích bổ sung

Chúng tôi có chuỗi cung ứng đầy đủ cho quá trình với các nhà cung cấp địa phương được lựa chọn trong khu vực Ninh Ba: 


  • Đúc đầu tư
  • Đúc chết
  • Ép nhựa
  • Đúc cao su
  • Đùn cao su
  • Nhà ga đồng 

Chúng tôi gia công quy trình xử lý nhiệt và xử lý bề mặt như:

  

  • Oxit đen
  • Mạ điện
  • Điện di
  • Sơn tĩnh điện
  • Đánh bóng / đánh bóng gương
  • PVD
  • HDG